מדיניות פרטיות

כללי

ברוכים הבאים לאתר הבית של אסתי גרוסמן https://www.estigrossman.com/ (להלן: "האתר"). מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסת לשני המינים זכר ונקבה באופן שווה.

מטרה

חשוב לנו לשמור על פרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר זה ולכן מטרת מדיניות פרטיות זו היא לפרט לך את האופן בו נאסף, נשמר ומעובד המידע שהינך מוסר וליידע אותך בזכויות העומדות לרשותך בעקבות השימוש באתר זה ו/או בעקבות מסירת המידע על ידך בכל אפיקי וערוצי האינטרנט הקשורים בפעילות שלך מול אסתי גרוסמן.  

הסכמתך

ידוע לך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע והינך מוסר את המידע בהסכמתך המלאה ומרצונך החופשי באתר זה ובכל דרך בה תיצור קשר עם אסתי גרוסמן. בנוסף, ידוע לך כי המידע אודותייך עשוי להימסר לצדדים שלישיים על מנת להעניק לך את השירות המבוקש על ידך.

איסוף המידע

המידע אשר מתקבל אודותייך באתר כולל מידע, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב ממנו הינך גולש, היסטורית הגלישה שלך, שעות כניסה ויציאה מהאתר, עמודים או תכנים בהם צפית וכן פרטים אישיים אותם הינך מוסר, ככל שתמסור, במסגרת השארת הפרטים ליצירת קשר באתר כגון: שם, מייל, טלפון וההודעה (להלן: "המידע"). הינך רשאי בכל עת להסיר את נתוניך ולבקש להסירך מרשימת התפוצה באמצעות הדרכים ליצירת קשר.

השימוש במידע

השימוש במידע נעשה על פי כל דין והכול למטרת יצירת קשר עמך ומתן שירות מקצועי וכן בכדי להתאים את פרסום השירות לתחומי ההתעניינות שלך על מנת ליצור לך חווית לקוח אישית ומשופרת. בהשארתך פרטים אישיים באתר זה הינך מסכים כי ישלחו לך מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעי תקשורת אחרים הצעות ו/או תוכן ו/או מידע, בין על ידי אסתי גרוסמן ובין על ידי צדדי ג' מטעמה בדבר פעילותה ופעילות האתר, לרבות קבלת הסכמתך המפורשת לשיגור דברי פרסומת על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1981 וכן על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז – 2017.

שמירת המידע

ידוע לך כי ייתכן שהמידע נשמר מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו לאחסון וגיבוי מחוץ לגבולות ישראל.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

כאמור, המידע עשוי להימסר לצדדים שלישיים מהסיבות המפורטות מטה:

  • בעת ביצוע פעולה לא חוקית שתבצע באתר על ידך או על ידי מי מטעמך;
  • ככל שההגדרות בנייד או במחשב שלך מאפשרות למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים;
  • ככל שתשאיר פרטים אודותייך בקישורים חיצוניים שיופיעו באתר זה. במקרה זה, מובן לך כי האחריות על שימוש באותם קישורים חיצוניים חלה עליך בלבד ואנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות באותם קישורים חיצוניים;
  • ככל שיתקבל צו שיפוטי מכל סוג שהוא ומכל רשות ו/או ערכאה שיפוטית ו/או מוסד ממשלתי המורה על מסירת פרטייך האישיים;
  • במסגרת העבודה מול ספקים מהותיים ונותני שירות של אסתי גרוסמן כגון מערכת הדואר האלקטרוני, אתר אינטרנט זה, מערכת שירות לקוחות וכיו"ב;
  • על פי הסכמתך בכתב.

 

שימוש בקבצי Cookies (קבצי "עוגיות")

השימוש בקבצי Cookies מאפשר לאחסן מידע על אודות אופן השימוש של המשתמש בדפדפן שלו. כך למשל ניתן לדעת כמה זמן שהה באתר, תכנים ומידע שהמשתמש מבקש לראות, הדפים בהם ביקר המשתמש ועוד. הקבצים האלה מאפשרים להתאים את השימוש באתר לצרכיו והעדפותיו האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. בנוסף, האתר עשוי להסתייע ב- Google Analytics על מנת לאסוף ולנתח באופן אנונימי וסטטיסטי את אופן שימושך באתר. יובהר כי הינך רשאי בכל עת להסיר את השימוש בקבצים אלו באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לאחר ביצוע פעולה זו ייתכן כי לא תיחשף למלוא המידע באתר זה.  

אבטחת מידע

אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לאבטח ולהגן על המידע האישי על אודות המשתמשים באתר ברמה המיטבית ביותר. אנו עושים שימוש במערכות הגנה מתקדמות ויחד עם זאת אנו לא יכולים להבטיח כי האתר חסין מפני חדירה בלתי מורשית לפיכך אין אנו מתחייבים לכך שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט.

זכות העיון והתיקון במידע

הינך זכאי לעיין במידע המוחזק עליך באמצעות הגשת בקשה על ידך, או על ידי בא כוחך שהרשתיהו בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך. ככל שעיינת במידע ומצאת כי המידע אינו תקין, אינו שלם או אינו נכון והינך מעוניין לשנותו ו/או לתקנו ו/או למחוק את המידע כולו או מקצתו, הינך רשאי לפנות אלינו בדרכים הקובלות ליצירת קשר.

שינויים

אנו רשאים לשנות את תנאי מדיניות פרטיות זו מעת לעת. ככל והינך מעוניין להתעדכן, הינך מתכבד לעקוב אחר השינויים המתבצעים באתר מדי תקופה.

פרטים ליצירת קשר

לכל שאלה, הערה דרישה או בקשה אנו נשמח מאוד לקרוא ולהגיב במלוא הרצינות והכבוד. הינך מוזמן לפנות אלינו בדרכים הבאות:

דואר אלקטרוני – Grossmanesti@gmail.com

נייד: 054-8884848

 

דילוג לתוכן