top of page

97254888484

תכניות שהתארחתי בהן

line.jpg

כדי שאוכל לעזור ליותר אנשים, אני משתדלת להתארח בכמה שיותר תכניות דרכן אוכל להגביר את הנתינה שלי. 

ראיון אסתי גרוסמן נורית שם טוב
פודקאסט פרואקטיביות אסתי גרוסמן
ראיון אסתי גרוסמן עמידה מול קהל גיא אסולין
bottom of page