Search

מיצוי והגשמת הייעוד שלך בעולם

Updated: Apr 26, 2020

אני מצרפת כאן שני רעיונות שמשלימים בעיני את ההבנה הפילוסופית שלכל אחד מאיתנו תקפקיד שונה ומיוחד בעולם ושאותו רק הוא יוכל לעשות באופן המושלם.

1# כולנו רקמה אנושית אחת חיה..״ זו השורה שזמזמתי תוך כדי קריאה בספרה של אניטה מורז׳אני ״מתה להיות אני״ המספר על חווית סף-מוות.

אניטה מתארת את התובנה שהיתה לה כאשר היא היתה ״בדרך לשם״ - כל אחד מאיתנו הוא סיב אחד מתוך מארג של סיבים היוצרים את המין האנושי, החברה והקהילה בה אנו חיים. לכל אחד מאיתנו יש משמעות ויש תפקיד וחלק שבלעדיו האריג לא יהיה מושלם, השמיכה הזו לא תוכל לחמם את כולנו.


2# נחשפתי לאחרונה למודל ה"אניאגרם" המוצג ככוכב בעל 9 קוקודים.

המודל אומר שיש בעולמינו 9 סגנונות של טיפוסים שכל אחד מהם מביא לעולם מתנה.

מתנה שרק הוא יכול לתת.

לכולנו הזכות להנות מהמתנות שכל אחד מביא איתו לקיום המשותף. מתחבר נהדר לסיבים באריג מהרעיון הקודם.

היו מי שנועדתם ונולדתם להיות.

#הגשמה_עצמית #מה_הייעוד_שלי #אניאגרם
7 views0 comments