Search

שינוי הקריירה שלי

Updated: Apr 26, 2020

אני חוגגת יובל!

ובעיקר אני חוגגת את הזיהוי של הייעוד שלי ביובל הבא. אני אוהבת להיות עם אנשים, לדבר איתם, להקשיב להם וגם לתת עצות (פולניה...) אני בוחרת לממש את האהבה הזו. מהותי היא ללוות אנשים ולהעצים אותם בדרך למטרה אותה הם רוצים להגשים. למקום בו הם רוצים להיות.

בימים אלו אני אוספת כלים רבים כדי לתמוך באינטואיציה המולדת שלי שהביאה אותי בתבונה ובשמחה לגיל העצה. בדרך לבחירה ולדיוק המטרה אימצתי שני עקרונות חשובים: ◦ תמיד יש יותר משתי אפשרויות ◦ צריך לקרוא לדברים בשמם. הם כבר יבואו אלי. ״געגועים לדבר מולידים בדבר געגועים אליך. התגעגע אליו.״ ר׳ נחמן מברסלב אני מתחילה דרך חדשה ואני קוראת לדברים בשמם: אני אלווה אנשים בדרך להגשמת המטרות שלהם.


#שינוי_קריירה #קריירה_פרק_ב

7 views0 comments